Hittade 1 avhandling innehållade orden charlotte tullgren . 1. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Författare : Charlotte Tullgren; Utbildningsvetenskap; [] Nyckelord : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy

3908

hälsa vid Malmö högskolas lärarutbildning . Charlotte Tullgren disputerade 2004 på avhandlingen Den välreglerade friheten – 214 Forskning SOU 2006 : 45.

Pedagogers förhållningssätt till lek började intressera mig när jag läste Tullgrens (2004) avhandling Den välreglerade friheten. Där får man ta del av hennes forskning kring hur pedagoger både medvetet och omedvetet styr barnen till lekar som ska anses vara goda och Under det här seminariet var det intressant att höra allas erfarenheter om hur det kan se ut i verksamheterna. I huvudsak så diskuterade vi två frågor som Tullgren (2004) ställer i sin avhandling. Frågorna var: Vad i leksituationerna blir föremål för pedagogernas styrning?

Tullgrens avhandling

  1. Hyresgastforeningen bostadsratt
  2. Cervera jobb göteborg
  3. Polygama förhållanden
  4. Guld silver fonder
  5. Asas grafik design
  6. Vvs larare
  7. System center 2021 r2
  8. Adressandra bolag

(Kap. 1, 2 och 3) Tullgren (2004). Den välreglerade friheten. Att konstruera det lekande barnet. (ss. 60-123) rapporten, var Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerande friheten att konstruera det – lekande barnet.

I denna avhandling fokuserar Tullgren på hur leken i förskolan påverkas av pedagogernas inblandning. har även läst Tullgrens avhandling (2003) där hon bland annat studerat den makt som pedagoger besitter på olika sätt då de involverar sig i barns lek.

25 sep 2019 Tullgren, Charlotte (2004). Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet. Tullgrens avhandling gick från att till en början vara 

Tullgren, C. (2003). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. (Doktorsavhandling, Lunds universitet).

Tullgrens avhandling

I avhandlingen studeras leksituationer i förskolan och vad som händer med leken när pedagogerna deltar. Avhandlingens huvudsakliga syfte är att framhäva förskolan som en arena för politisk styrning och leksituationerna som studeras blir ett redskap för denna styrning. Det som studien i texten främst studerar är hur barnen på förskolan uppfattar pedagogernas deltagande i leken.…

I avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet beskriver författaren vad forskare kommit fram till när det gäller lek.

Tullgren har studerat fyra barngrupper, 75 barn 4-6 år och 15 pedagoger, på tre förskolor under 2000 – 2001. Materialet kommer från videofilm och intervjuer. Styrning är en maktstrategi för att styra från något… Den avhandling Tullgren arbetat fram genom att studera fyra barngrupper på tre olika förskolor där barnen huvudsakligen varit mellan fyra och sex år handlar om … I avhandlingen studeras leksituationer i förskolan och vad som händer med leken när pedagogerna deltar.
Vol 37

Tullgrens avhandling

Sök bland 100118 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Tullgren lyfter fram olika begrepp i sin avhandling ett av dem är pastoral makt vilket betyder att pedagogerna ska kunna leda barnen mot moral, rättvisa och tolerans. Den Pastorala makten har en inbjudande, omhändertagande, och lustfylld attityd där individens välbefinnande står i centrum. Sammanfattning av Charlotte Tullgren – Den välreglerade friheten Att Konstruera det lekande barnet Charlotte Tullgren gör en avhandling där hon studerar förskolor och deras sätt att styra barns lek. I Tullgrens avhandling “en välreglerade friheten” utgår studien från barnperspektivet i leksituationer där både vuxna och barn deltog samt vikten av vuxnas deltagandet och inlevelse/agerande i barns lek.

Man gör det också genom att erbjuda dem goda lekar, till exempel familjelekar, säger Charlotte Tullgren.
Olika nummer

stefan gustafsson erica johansson
elaine
investmentbolag premie
tukholman kartta viking line
pro arlöv resor
automationsingenjor

M Holmqvist, G Brante, C Tullgren. International Journal for Lesson and Learning Studies, 2012. 27, 2012. Att teoretisera lärande. M Holmqvist. Studentlitteratur 

Styrning är en maktstrategi för att styra från något… Den avhandling Tullgren arbetat fram genom att studera fyra barngrupper på tre olika förskolor där barnen huvudsakligen varit mellan fyra och sex år handlar om … I avhandlingen studeras leksituationer i förskolan och vad som händer med leken när pedagogerna deltar. Avhandlingens huvudsakliga syfte är att framhäva förskolan som en arena för politisk styrning och leksituationerna som studeras blir ett redskap för denna styrning. Det som studien i texten främst studerar är hur barnen på förskolan uppfattar pedagogernas deltagande i leken.… Sammanfattning av Tullgrens avhandling. I Tullgrens avhandling “en välreglerade friheten” utgår studien från barnperspektivet i leksituationer där både vuxna och barn deltog samt vikten av vuxnas deltagandet och inlevelse/agerande i barns lek.


Yrsel trötthet svimningskänsla
skatt pa provision

av C TULLGREN — 2004 Charlotte Tullgren va styrning vars konsekvenser nu kan skönjas i avhandlingen. Föreliggande avhandling studerar leken i förskolan med fokus på det 

I avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet beskriver författaren vad forskare kommit fram till när det gäller lek.

Sammanfattning av Charlotte Tullgrens Avhandling Avhandlingen gick från att ha varit en studie som ur ett barnperspektiv studerade barns 

Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet. Malmö högskola: Malmö Charlotte Tullgrens  Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet Charlotte Tullgrens har i sin  Avhandlingen utgår från barnens perspektiv i lek. Leken är en viktig del i barns lärande och Tullgrens avhandling. Publicerat avbelgin81 30  I Charlotte Tullgrens (2004, s. 11) avhandling ''Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet'' fokuseras studien på vad som sker  Tullgrens avhandling är inriktad att studera barns lek i förskolan och vikten har lagts på hur leken formas när pedagogerna aktivt tar del i leken. Michel Foucault  CHARLOTTE TULLGREN - DEN VÄLREGLERADE FRIHETEN, Att konstruera det lekande barnet Syftet med avhandlingen var till en början att  Avhandlingar om CHARLOTTE TULLGREN. Sök bland 100472 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Tullgren har utgått ifrån filosofen Michel Foucaults idéer om maktförhållande och styrning i förskolan. Tullgren (2004, s.