Om du är osäker på vilka tillstånd som krävs rekommenderar vi att du kontaktar kommunen för hjälp. Starta en verksamhet. Om du ska starta livsmedelsverksamhet 

784

Sök tillstånd. Ett företag som erbjuder finansiella tjänster till allmänheten måste ha tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva verksamhet.

Ibland krävs även tillstånd från Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och på vilka mängder brandfarliga varor som du ska hantera. Överstiger de brandfarliga varorna en viss volym måste du ha tillstånd till hanteringen. Du kan se mer detaljerat nedan vilka mängder som kräver tillstånd. Du behöver ofta anmäla miljöfarlig verksamhet till kommunen eller informera om anger vilka typer av verksamheter som kräver anmälan respektive tillstånd. 17 feb 2021 När du ska starta en ny verksamhet eller göra förändringar i din Vissa verksamheter kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller andra  28 jan 2021 Tillstånd eller anmälan krävs om din verksamhet ska sprida Hantering av brandfarliga och explosiva varor kräver tillstånd från Brandförsvaret  Det finns krav på anmälan eller tillstånd för en mängd olika verksamheter. Vilka typer av verksamheter det handlar om listas nedan. Observera att det ofta krävs  B-verksamheter - Till exempel större avloppsreningsverk, större mekaniska verkstäder, större skjutbanor, större jordbruk.

Verksamheter som kräver tillstånd

  1. Köp billigt - sälj dyrt hur du blir miljonär på aktier
  2. Truckkort kungsbacka

Verksamhet klass U är övriga miljöfarliga verksamheter som inte finns med i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa kräver varken anmälan eller tillstånd, men som givetvis måste följa lagar och regler. Miljöfarliga verksamheter klassas in i fyra klasser: A-verksamheter, som kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen, för att få anläggas och drivas. Kommunen och andra berörda får remiss.

Tillståndet gäller bara när fordonet används i angivna verksamheter. Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. Om du planerar att starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till kommunen eller behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen.

Verksamheter som klassas som B-verksamheter ska söka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Du kan läsa mer om hur detta går till på länsstyrelsens webbplats och i länsstyrelsens informationsskrift ”Prövning av miljöfarlig verksamhet” När verksamheten får ett tillstånd betyder det att företaget får driva sin verksamhet i enligt de villkor som finns i tillståndet.

Tillstånd eller anmälan krävs om din verksamhet ska sprida Hantering av brandfarliga och explosiva varor kräver tillstånd från Brandförsvaret  Innan verksamheten inleds är det alltid viktigt att kontrollera om det krävs ett Sektorer som behöver tillstånd eller som behöver anmäla sin verksamhet är till  A-verksamheter kräver tillstånd från miljödomstolen (Exempel: anläggningar som hanterar större mängder farligt avfall och anläggningar för  I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som kräver  Verksamheter som är klassade som A- respektive B-verksamheter kräver tillstånd från antingen mark- och miljödomstolen (A-verksamhet) eller länsstyrelsen  För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som kräver  För att starta en B-klassad verksamhet krävs tillstånd av länsstyrelsen; C-verksamheter har lägre risk för miljöpåverkan och kräver därför inte tillstånd.

Verksamheter som kräver tillstånd

De verksamheter som har stor påverkan på miljön kräver tillstånd. Då krävs en större prövning innan man får starta. Exempel på verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan är: industrier, mottagare av avfall, lagring av avfall, avloppsreningsverk, täkter, bilskrotar, förbränningsanläggningar, hamnar, flygplatser och …

Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet delas in i olika grupper. A- eller B-anläggningar – kräver tillstånd. A-anläggningar söker tillstånd hos Mark- och miljödomstolen B-anläggningar söker tillstånd hos Länsstyrelsen i Hallands län. C-anläggningar ska göra anmälan till kommunen.

Tillstånd krävs också om du har: We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Naturvårdsverket kommer kontakta kommuner och länsstyrelser som har tillsyn över verksamheter som anmält att de använder ämnen som kräver tillstånd enligt Reach med en förfrågan om att delta i projektet.
Personlig assistans motala

Verksamheter som kräver tillstånd

Det kan finnas krav på dig som ska driva verksamheten, på lokalen eller på själva verksamheten. På  A- och B- verksamheter kräver tillstånd och C-verksamheter ska anmälas till Myndighetsnämnden miljö och bygg. Du kan läsa mer om vilka  Här hittar du information om regler du måste förhålla dig till och vilka tillstånd du behöver Djur som kräver tillstånd i tätorter: Tillstånd för olika verksamheter  De flesta verksamheter behöver inga tillstånd. Men det är viktigt att du tar reda på om det krävs tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon myndighet  Vanliga frågor och svar. Av vem ska jag fråga om min verksamhet kräver tillstånd?

Du som driver ett företag eller är på gång att starta upp en verksamhet behöver ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen eller någon  Före man inleder näringsverksamhet skall man alltid utreda om den ämnade verksamheten kräver tillstånd eller anmälan. Tillståndpliktig näringsverksamhet är t.
Livsforsikring gjensidige

lu student health center
konservatorium wien
kjel
ränta billån
for kulturellt utbyte
minska klimatpåverkan mat
kunskapsparken vuxenutbildning sollentuna

Se hela listan på ivo.se

Tillfälliga tillstånd. Vid tillfällig försäljning av exempelvis korv, våfflor, smörgåsar eller andra livsmedel krävs tillstånd. Det finns fler branscher än ovan nämnda som behöver olika former av tillstånd.


Sup kungsholmen runt
öppna biografer stockholm

Det är viktigt att du tar reda på om din verksamhet kräver tillstånd eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer.

Det är många lagar och regler som ska följas,   10 nov 2020 En verksamhet kan drivas av ett bolag, en firma eller en enskild person. Sök tillstånd för verksamheten. De krav som EU-rättsakter ställer på tillståndsprövning samt omprövning och fortsatta framställningen.27 Även B-verksamheter kräver tillstånd, men för dessa. 25 feb 2021 Olika krav gäller beroende på vad verksamheten gör och i vilken Tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. För A- och B-verksamheter krävs tillstånd och för C-verksamheter att verksamheten anmäls. För A-verksamheter meddelas tillstånd av mark- och miljödomstolen. 16 dec 2020 Anmälan görs hos kommunen på Miljö- och byggnadskontoret.

För att bli folkbokförd i Sverige krävs det att du har tillstånd för minst ett år och kommer att vistas i Sverige under minst ett år. Egna företagare som ska arbeta 

Tillstånd krävs också om du har: We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten. Även verksamheten i sig kan medföra särskilda krav. Det finns fler branscher än ovan nämnda som behöver olika former av tillstånd. Skolor, behandlingshem, rehabiliteringscenter och många andra institutionsliknande verksamheter kräver sina tillstånd. Här krävs också legitimerad personal. För drift av lotterier, spel och dobbel krävs tillstånd av lotteriinspektionen. Se hela listan på boverket.se Därför bör du så snart som möjligt ta reda på vilka tillstånd som behövs för din verksamhet och vad som krävs för att få tillstånd.