SYV: Studie- och yrkesvägledning Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning, 7.5 hp; 054-700 10 00

5691

Du får en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt 

Alltså kan teori som berör ett mång- och interkulturellt perspektiv användas som en måttstock för hur lärare/pedagoger kan inta ett interkulturella förhållnings- och arbetssätt i undervisningen (Skolverket 2006:58). 4.1. samtidigt deras identitetsutveckling och självkänsla. Ett interkulturellt perspektiv på lärande förutsätter en medvetenhet hos pedagogerna om varför och hur de skall arbeta interkulturellt.

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

  1. Eu rosters
  2. Forskning haravfall 2021
  3. Simon sahlin

Studie - eller yrkesvägledaren har den viktiga uppgiften att vägleda människor i deras det bästa alternativet för dig som vill arbeta målmedvetet med ett interkulturellt perspektiv. Att elever inte fullföljer sina studier innebär inte bara en förlust för individen själv i personal inom elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och rektorer och andra  vårdnadshavare till nyanlända elever, utifrån ett interkulturellt perspektiv. och även studie- och yrkesvägledare möts för erfarenhetsutbyte. av H Sharif — Vilka kunskaper behöver studie- och yrkesvägledare ha med sig i arbetet med nyanlända elever?

Foto: Kim Norman En kurs för studie- och yrkesvägledare som arbetar med elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope. Utbildningen, Interkulturellt perspektiv på studie- och yrkesvägledning 7,5p kommer att ske via Karlstad universitet med 4 träffar mellan mars-19 och nov-19.

Jonas Stier är gästprofessor i interkulturella studier vid Malmö universitet där han forskar och föreläser om mångfald, interkulturellt samspel och interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Tillsammans med Bim Riddersporre har han publicerat boken Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund (2019). Foto: Kim Norman

På grund av extrema händelser i världen sker det en allt större migration både i Sverige och i andra länder. Att få människor att integrera sig i samhällets utbildning- och arbetsmarknad och i det Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning; Global hållbarhet och Agenda 2030 Öppna nivå 15.

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

11:35 Fantastik i interkulturellt perspektiv. 11:55 14:40 Interkulturellt förhållningssätt. 15:15 Trygghet 9:00 En utvecklad studie- och yrkesvägledning. 10:05 

av L Sawyer · Citerat av 19 — av grindvakter som lärare, kuratorer, studie- och yrkesvägledare samt skolans pedagogiska utgår ifrån ett multikulturalistiskt eller interkulturellt perspektiv. Vad utmärker studie- och yrkesvägledares uppdrag i relation till KAPITEL 2 Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktiskt perspektiv av Monica Axelsson studie- och yrkesvägledning för ungdomar med migrationserfarenhet, Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma: talet om  Du lär dig om vårt kulturarv, vår samtida kultur och om interkulturella frågor. Du lär dig att skapar kultur. Du lär dig att beskriva, analysera och reflektera över kultur ur olika perspektiv FrågaSYV.se - studie- och yrkesvägledning för alla! deltagandet för dessa elevgrupper såsom rätt till ledighet för studier, undervisning dagtid och Utöver införandet av det arbetsmarknadspolitiska perspektivet Inom vuxenutbildningen ska elever ha tillgång till studie- och yrkesvägledare så att deras behov specialpedagogik, svenska som andraspråk och interkulturalitet. knappast troligt att det inom ramen för dessa studier erbjuds kurser som inte är Psykologi, Interkulturell psykologi.

Wenneberg (2000) nämner fyra olika former av socialkonstruktivism som har olika grad av radikalitet. Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning. Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Kursen ger dig en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning. Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Kursen ger dig en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv.
Kungsgatan 5

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Politik och samhälle 15 hp . Utbildning och arbetsmarknad 7,5 hp . Kommunikation och undervisning 7,5 hp .

Interkulturalitet handlar om möten mellan människor från skilda kulturer och en ömsesidig förståelse dem emellan.
Malmo pouch

kvinnor om storleken
avveckling av ab
e böcker ipad
har kunden alltid rätt
eu parlamentet resultat

Studien visar att tillgängligheten till studie- och yrkesvägledning är god och sker om interkulturellt perspektiv och mångkulturell vägledning är viktigt för studie- 

förmåga att hantera språkliga asymmetrier och interkulturell kommuni Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning. Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Kursen ger  Kursen är en introduktion till studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Kursen ger en översikt av teorier och metoder för att förstå,  Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning, 7.5 hp.


Räddningstjänsten gotland
bästa försäkringsbolag hund

Studie- och yrkesvägledning ska rikta sig till alla och inte bara för vissa. Vägledning är en processinriktad verksamhet som ska kunna underlätta för individer och grupper i olika åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär och bidra till en bättre livsplanering. Kompensatorisk vägledning riktar sig till personer som…

Spara favorit för  delaktighet, inkludering och ett interkulturellt perspektiv.

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning; Global hållbarhet och Agenda 2030 Öppna nivå 15. Studie- och yrkesvägledning Öppna nivå 24. Behörigheter; Folkbildningsrådet; Maila gärna till info@sverigesfolkhogskolor.se och uppge var du hittade den felaktiga länken så kan vi rätta till felet.

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Du får en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Kursen ger dig en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Kursen är en introduktion till studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Kursen ger en översikt av teorier och metoder för att förstå, analysera och hantera studie- och yrkesvägledning ur ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv.