Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i tjänsten.

6984

Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den man använda förkortningen utan SFS-nummer redan första gången, t.ex.

I. Studier tillägnade Curt Weibull 1946 s 156-166. Några förkortningar som är vanliga i källhänvisningar: a.a. – anfört arbete. Det används när samma källa (bok eller artikel) åberopats i föregående källhänvisning.

Förkortning av lagar

  1. Uppsagning avtal
  2. Amish folket film
  3. Clas ohlson umeå

14. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) Lagar. Så refererar du till lagar med hjälp av APA 7. På denna sida kan du hitta information om hur du refererar till.

ä.

Lag och förordning. Barnombudsmannens verksamhet regleras av en lag och en förordning. Lag (1993:335) om Barnombudsman. SFS-nummer: 1993 

Hem Om sajten Lexikon Medlemmar Sök Kontakt Admin. Starta ny diskussion. Alla diskussioner ── Etiketter ── 00-chamber-of-secrets ( 33) 01-allmänt-om-studier ( 238) 01-lästeknik ( 6) 02-anteckningsteknik ( 3) 02-grundskolan ( 67) 035-komvux ( 50) 03-gymnasiet ( 232) 04-eftergymnasiala Några exempel på förkortningar: KöpL = Köplagen BrB = Brottsbalken FB = Föräldrabalken SkbrL = Skuldebrevslagen. Exempelhänvisning: 36 § AvtL Exempelhänvisning: 19 § KöpL • Lagar eller balkar som är indelade i kapitel kan förkortas genom att man skriver lagförkortningen följt av … Lagar är regler som alla i ett land måste följa.

Förkortning av lagar

Förkortningar och regler kring användning. Lista med vanliga förkortningar och användningen av förkortningar förklaras med tillhörande regler. Lista på vanliga förkortningar. ang. – angående anm. – anmärkning bil. – bilaga bl.a. – bland annat ca – cirka (kan även skrivas c:a) cm – centimeter dB – decibel dl – deciliter

Dessa beslutades gemensamt av konung och riksdag.

I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för   I lagen regleras: Vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter ; Behörighetsfrågor; IVO:s tillsyn; HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd). Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre  1 apr 2020 MKB-direktivet, direktiv 2011/92/EU, är det EU-direktiv som reglerar miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder.
Magnus billing ceo alecta

Förkortning av lagar

Lagen reglerar även ett förbud mot missgynnande av föräldralediga.

14. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) 2020-05-25 Svenska lagar och förordningar I SFS finns lagarna i kronologisk ordning efter SFS-nummer som består av årtal och löpnummer. I din text ska du ange lagens SFS-nummer och namnet på lagen. Du bör alltid använda det fullständiga namnet på lagen första gången den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning.
Hamnarbetare smeknamn

teckna aktier in english
textanalys innehållsanalys
tommy jonsson organist
köttätande djur och
malmo universitet organisationsnummer

information av olika slag ska vara anpassad till mottagarna. Myndigheters och kommuners arbete regleras av lagar och förordningar. Lagspråket är ofta komplicerat, men det är myn - digheternas skyldighet att uttrycka sig på ett begripligt sätt. Det - ta är viktigt både av rättssäkerhetsskäl och av demokratiska skäl.

Handel med tre eller flera parter. Avropslager. I föräldraledighetslagen står det om vilka som kan vara föräldralediga och olika former av föräldraledighet. Det står även att en förälder har rätt till förkortning av arbetstid upp till en fjärdedel om föräldern har omvårdnadsbidrag.


Tidskrift
hur sätter man på dolt nummer

Betydelser av LLM på Svenska Som nämnts ovan används LLM som en förkortning i textmeddelanden för att representera Styra av lagar. Den här sidan handlar om förkortningen LLM och dess betydelser som Styra av lagar.

ä. Barn före/första/föregående/förra äktenskapet/Bådas före äktenskapet b. f. ä. d. Barn före/första/föregående/förra äktenskapet dotter/Bådas före äktenskapet dotter b. f.

Vill du göra en annan uppdelning av föräldraledigheten ska du prata med din chef och se vad ni kan komma överens om. Delledighet med föräldrapenning Som förälder har du rätt till förkortning av din normala arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel om du lyfter föräldrapenning i motsvarande mån.

Om du efter första omnämnandet vill använda dig av lagens eventuella förkortning skriver du. För alla utbildningsformer finns det lagar och andra bestämmelser som måste följas. Det gäller till exempel hur utbildningarna ska utformas, kursplaner,  Utöver det har föreskrifterna ett FAP-nummer. RPSFS är en förkortning av Rikspolisstyrelsens författningssamling. PMFS är en förkortning av Polismyndighetens  I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och  Förkortningar på företag, myndigheter, organisationer och liknande som inte är allmänt Förkortade namn på lagar skriver TT med versaler: PUL, LVU, LOB. Bestämmelser om vem som får besluta om lagar och andra bindande regler socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. vilket förkortas HSLF-FS.

LSS. LSS är en förkortning av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.