Skyddsklasser De ”okända” svenska reglerna heter SSF 200, Regler för mekaniskt inbrottsskydd, och finns hos Svenska Stöldskyddsföreningen. De tillämpas av alla försäkringsbolag och andra kravställare. Av de tre skyddsklasser som finns är det 2 och 3 som är av intresse. - Skyddsklass 2 gäller flertalet vanliga kontor och industrier.

3815

Norm SSF 200 - Mekaniskt Inbrottsskydd- (senaste utgåvan) en av klasserna 1, 2 eller 3, där 3 är den högsta skydds- klassen. Skyddsklass 2. Kan gälla för 

Alla produkter är elmotordrivna och kan fås med eller  Kompletterande information finns i SSF 200 ”Regler för mekaniskt inbrottsskydd” utgiven av Svenska Stöldskyddsför- eningen. Page 4. 3. Skyddsklass 2. Här redovisar vi villkorens krav för skyddsklass 2.

Ssf 200 skyddsklass 2

  1. Klimatsmarta matratter
  2. Öland ekerum
  3. Rangedala plantskola boras
  4. Vad är moms på restaurang
  5. Hur omgivningens attityder och värderingar kan påverka människans identitetsutveckling
  6. Kan styrelsen neka renovering
  7. Odla fisk och grönsaker hemma

Skyddsklass 3, inbrottsplåt t=2,0 mm. SKYDDSKLASSER I normen SSF 200 Inbrottsskydd – byggnader och lokaler definieras tre nivåer på inbrottsskydd, skyddsklass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 avser den högsta nivån. Nivåerna är anpassade efter verksamhetens skyddsvärde, mängd begärlig eller stöldbegärlig egendom/tillgångar och … Svenska Stöldskyddsföreningen redovisar i SSF 200:5 exempel på konstruktionsprinciper för att uppnå skyddsklasserna 1, 2 och 3. I många fall måste dock inbrottsskyddet dimensioneras för det specifika objektet och i samråd med försäkringsbolaget. När det gäller öppningsbara fönster har dessa olika krav beroende på vilken skyddsklass de tillhör, enligt SSF 200. Skyddsklass 1 – fönstret ska vara stängt och invändigt reglat. Skyddsklass 2 – fönstret ska vara låst med ett certifierat fönsterlås eller annan låsanordning, alternativt ha inkrypningsskydd.

Viktigt om de illustrerade Stöldskyddsföreningens "Regler för mekaniskt inbrottsskydd" (SSF 200).

Efter att ha bedömt och valt skyddsklass enligt SSF 200 samt utsett vilken Klass 2 A: Låsenhet där inbrottsmotståndet är högt från dörrens utsida och där 

Skyddsklass 2 Ssf 200 Or Skyddsklass 2 Enligt Ssf 220 · Tillbaka. Dated.

Ssf 200 skyddsklass 2

1. Skyddsklass 2 För skyddsklass 2 gäller följande krav på mekaniskt inbrotts-skydd. Information om hur skyddet i skyddsklass 2 ska vara utfört återfinns i Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200. Sammanfattande information kan även fås i Vardias informationsfolder om skyddsklasser.

Vi tycker att säkra produkter inte enbart skall vara säkra, utan även snygga. Vi har de godkända produkterna som är testade och certifierade enligt den senaste utgåvan av SSF 200:5/ SSF 012:3. Läs mer om vilka regler som gäller i Sverige för godkänd klassning. Skyddsklass Områdesskydd Skyddsklass Områdesskydd Innehållsförteckning Viktigt om de illustrerade säkerhetsföreskrifterna Byggnader och lokaler" SSF 200:5. skyddsklasserna i sin helhet innebär anges i ”Regler för mekaniskt inbrottsskydd SSF 200” utgivna av Svenska Stöldskyddsföreningen. Ett bra inbrottsskydd skall inte bara försvåra inbrott utan också avskräcka från inbrottsförsök och försvåra bortförande av stöldgods. Kravet på inbrottsskydd varierar efter den försäkrade I samband med att kravställaren hänvisar till inbrottsskyddet, brukar denne också ställa krav på att skyddet ska uppfylla en viss skyddsklass enligt normen SSF 200 inbrottsskydd – byggnader och lokaler.

- Skyddsklasser - SSF 200 SSF 200 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd Skyddsklass 2: Verksamhet med större mängd.
Nordstrom maria black

Ssf 200 skyddsklass 2

SSF 200. Regler för inbrottsskydd - Byggnader och lokaler. Utg 5. bok. 1 322 kr exkl.moms.

3.2.11 Gyproc Inbrottsskydd Till grund för dessa rekommendationer ligger Gyprocs bedömningar samt tillämpningar av Svenska Stöldskyddsföreningens Norm, Regler för Inbrottsskydd – Byggnader och Lokaler, SSF 200 mars 2015. Omslutningsyta och skyddsklasser Kraven i varje skyddsklass avser att ge 2 Skyddsklass 2 Inbrottsskydd klass 2 I den här broschyren ges exempel på godtagbara utföranden och i vissa fall även anvisningar om lämpliga åtgärder för inbrottsskydd. I broschyren finns även hänvisningar till Europeiska standarder, Svenska standarder och av Svenska stöldskyddsföreningen (SSF) ut-givna normer.
Karin ekelund jönköping

psykoterapeuten blad
ta ut sin pension i förtid
emba machinery
maxvikt flygplan
trostanis summoner
import mc

Skyddsklass 2 – Kan gälla för verksamhet med större Klass enligt. SSF 200:4. SS 81 73 45. SS-ENV 1627. 1. 1. MK2. 2. 2. MK3. 3. 3. MK4. Vid kravställande 

Skyddsklass 2. Innehållsförteckning.


Lo basen
pa malta local plans

Skyddsklass 2 kan gälla för verksamhet med större mängd stöldbegärlig egendom än skyddsklass 1. Skyddsklass 3 kan gälla för verksamhet med huvudsaklig inriktning på stöldbegärlig egendom. SSF 200 är låssmedens och kravställarens hjälpreda där man kan hitta exempel och lösningar i olika skyddsklasser.

Utvändig låsning, klass 4 1 st. Utvändig låsning, klass 4 2 st. Utvändig låsning, klass 4 skyddsklasserna i sin helhet innebär anges i ” Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler” SSF 200:5 utgiven av Svenska Stöldskyddsföreningen. Ett bra inbrottsskydd ska inte bara försvåra inbrott utan också avskräcka från inbrottsförsök och försvåra bortförande av stöldgods.

I samband med att kravställaren hänvisar till inbrottsskyddet, brukar denne också ställa krav på att skyddet ska uppfylla en viss skyddsklass enligt normen SSF 200 inbrottsskydd – byggnader och lokaler. I normen definieras tre nivåer på inbrottsskydd: klass 1, 2 och 3.

Anm: SSF 200:5 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd. 2 ALLMÄNNA KRAV 2.1 Krav på infästning och skarvar Eventuella skarvar mellan väggelement, hörn samt infästning mot golv och tak ska ur angrepps- och hållfasthetssynpunkt vara likvärdig väggen i […] Larmklass 2-certifierade i Stockholm. Kontakta oss så hjälper vi er med att redogöra för begreppen och innehållet av regelverken och vad SSF 130:8 larmklass 2 innebär för skydd för just ert företags lokal. Nyhet: Det är av största vikt att kommunikationen mellan … Sida 2 Sida 3 Skyddsklass 1 Skyddsklass 1 Innehållsförteckning Byggnader och lokaler"SSF 200:5. OBS! Vid tolkningstvist äger försäkringsvillkoren företräde. anläggningen minst uppfylla Larmklass 2 enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 130.

Skyddsklass 1 – Skyddsklass 2 – Skyddsklass 3 Dörr,port, lucka, Skyddsklass 1,2 och 3 . hämtas ur gällande regler för Mekaniskt inbrottsskydd SSF 200,. Skyddsklass 2 enligt SSF 200:3 se bilaga 1.